Mapa rizika vysychání drobných vodních toků
POL-INT
software
VYSYCHÁNÍ TOKŮ
V OBDOBÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY
projekt Technologické agentury ČR TA02020395

GIS a mapy

Další součástí projektu je vytvoření specializované mapy v měřítku 1: 200000, která vznikne na základě analýz vycházejících z abiotických dat (teploty vzduchu, srážkových úhrnů, indexů vztahujících se k fenoménu sucha) a bude vymezovat nejrizikovější oblasti a toky nebo jejich úseky ohrožené vysychání. Mapový podklad bude konfrontován s odezvou bioty v tocích a validován reálným výskytem vyschnutí toku z historických i nově získaných dat. Může sloužit uživatelům ke koncipování ochranných opatření k adaptačním patřením a minimalizaci následků klimatických změn.

TOPlist
Počítadlo návštěv:
© Marek Polášek 2013
Přihlášení

VYSYCHÁNÍ TOKŮ V OBDOBÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY (TA02020395)
Tento projekt vznikl za podpory Technologické agentury ČR