Mapa rizika vysychání drobných vodních toků
POL-INT
software
VYSYCHÁNÍ TOKŮ
V OBDOBÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY
projekt Technologické agentury ČR TA02020395

Přístupy k hodnocení dat

Pro vytvoření systému hodnocení rizika vysychání pomocí společenstev bentických bezobratlých budeme nejprve hledat odpověď na otázku, jaké rysy mají společenstva vyskytující se ve vysychajících tocích společné, a naopak, čím se tato společenstva liší od těch v běžných tocích. Budeme hledat indikátory vysychání, nebo naopak i stálého průtoku. Tyto indikátory mohou být na úrovni taxonomické i funkční (např. vysoký podíl dlouhověkých larev indikuje, že v posledních letech k vyschnutí nedošlo). Následně budeme jejich spolehlivost testovat na nezávislém datovém souboru a z těch významných a nejlepších nakonec sestavíme index, který dokáže s jistou přesností odhadnout, do jaké míry je nějaký tok náchylný k vysychání a do jaké míry je jeho společenstvo vysycháním zasažené.

TOPlist
Počítadlo návštěv:
© Marek Polášek 2013
Přihlášení

VYSYCHÁNÍ TOKŮ V OBDOBÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY (TA02020395)
Tento projekt vznikl za podpory Technologické agentury ČR