Mapa rizika vysychání drobných vodních toků
POL-INT
software
VYSYCHÁNÍ TOKŮ
V OBDOBÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY
projekt Technologické agentury ČR TA02020395

Hydrologie a modelování

V rámci projektu bude probíhat na sledovaných lokalitách modelování odtoku a dalších složek hydrologické bilance za pomocí modelu hydrologické bilance Bilan. Ve vytipovaných povodích budou sledovány změny průtoků v závislosti na meteorologických parametrech zejména s ohledem na stanovení pravděpodobnosti vyschnutí toku. Podrobnosti ke struktuře modelu Bilan lze nalézt v mimořádném čísle časopisu VTEI z roku 2010, které je možno nalézt na adrese: http://www.vuv.cz/fileadmin/...

TOPlist
Počítadlo návštěv:
© Marek Polášek 2013
Přihlášení

VYSYCHÁNÍ TOKŮ V OBDOBÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY (TA02020395)
Tento projekt vznikl za podpory Technologické agentury ČR