Mapa rizika vysychání drobných vodních toků
POL-INT
software
VYSYCHÁNÍ TOKŮ
V OBDOBÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY
projekt Technologické agentury ČR TA02020395

Instituce

Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i. (VÚV TGM)

Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6
Pobočka Brno
Mojmírovo náměstí 16, 612 00 Brno
Výzkumný ústav figuruje v projektu jako hlavní příjemce dotace. Do projektu je zapojena největší měrou zejména brněnská pobočka (Oddělení hydrobiologie) zastoupená několika zkušenými hydrobilogy a pražské pracoviště (Oddělení hydrologie a Oddělení ekologie vodních organismů), zaměřené na problematiku hydrologie.

WELL consulting s.r.o.

Úvoz 497/52, 602 00 Brno
Společnost se zabývá poskytováním odborných služeb v oblasti životního prostředí zaměřených zejména na oblast ochrany přírody, ochrany vod a vodního hospodářství. V projektu jsou zapojeni pracovníci s dlouhodobou praxí v hydrobiologických analýzách a se zkušenostmi s jejich aplikací v praxi.

Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)

Zemědělská 1/665, 613 00 Brno
Na projektu se podílí pracovníci z Oddělení rybářství a hydrobiologie (Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství, Agronomická fakulta).

TOPlist
Počítadlo návštěv:
© Marek Polášek 2013
Přihlášení

VYSYCHÁNÍ TOKŮ V OBDOBÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY (TA02020395)
Tento projekt vznikl za podpory Technologické agentury ČR