Mapa rizika vysychání drobných vodních toků
POL-INT
software
VYSYCHÁNÍ TOKŮ
V OBDOBÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY
projekt Technologické agentury ČR TA02020395

POL-INT kalkulátor

POL-INT kalkulátor slouží k vyhodnocení vzorku vodních bezobratlých (makrozoobentos) z tekoucích vod. Na základě publikovaného výpočtu (Straka et al. 2019) zařadí vzorek na gradientu vysychavosti (tj. procentuálně určí pravděpodobnost vyschnutí toku v předchozím roce) a dále namodeluje odpovídající hodnotu biologické spotřeby kyslíku - BSK5 (s 95 % intervalem spolehlivosti), která vyjadřuje míru zatížení rychle rozložitelnými organickými látkami. Software slouží pro posouzení toho, do jaké míry je společenstvo zasaženo epizodou vyschnutí, organickým znečištěním nebo oběma stresory současně.

Vstupními daty jsou názvy taxonů a jejich abundance. Lze importovat jak CSV soubor (první sloupec musí obsahovat názvy taxonů, druhý jejich abundance, oddělovač středník), nebo lze data vkládat ručně. Je nutné vybrat sezónu (jarní či podzimní), ve které byl vzorek odebrán.

Kalkulátor je optimalizován pro prohlížeče Chrome a Firefox


Nahrát data ze souboru


Prosím, vyberte vzorkovací sezonu:
Jaro Podzim
Jarní vzorky (cca): 1. březen až 15. květen;
Podzimní vzorky (cca): 15. září až 15. listopad

Nahrát data manuálním zadáním

Prosím, vyberte vzorkovací sezonu:
Jaro Podzim
Jarní vzorky (cca): 1. březen až 15. květen;
Podzimní vzorky (cca): 15. září až 15. listopad

V tabulce níže se po odeslání dat vypíšou výsledky jednotlivých podstatných metrik:

Počet indikujících druhů
Saprobní index
Počet jedinců
BIODROUGHT skóre (Straka et al. 2019)
Pravděpodobnost zařazení do kategorie "vysychavý tok"
(Vyschnutí delší než 7 dní na úseku delším než 1 km)
Modelovaná hodnota BSK5
95% interval spolehlivosti

Poznámka: Metoda byla kalibrována pro vzorek bezobratlých odebraný podle metodiky PERLA (Kokeš et al. 2006, ČSN 75 7701). Jedná se o 3-minutový, kopaný, proporciálně dle zastoupení habitatů získaný vzorek, odebraný ve stanoveném období roku a určený dle závazné determinační úrovně (převážně druh či rod). Nedodržení odběrového protokolu může ovlivnit výsledek výpočtu.
TOPlist
Počítadlo návštěv:
© Marek Polášek 2013
Přihlášení

VYSYCHÁNÍ TOKŮ V OBDOBÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY (TA02020395)
Tento projekt vznikl za podpory Technologické agentury ČR