Mapa rizika vysychání drobných vodních toků
POL-INT
software
VYSYCHÁNÍ TOKŮ
V OBDOBÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY
projekt Technologické agentury ČR TA02020395

Publikace a výsledky


Certifikované metodika:

Specializovaná mapa:

Článek v odborném časopise:

Kapitola o dopadu sucha na vodní bezobratlé v knize Sucho v českých zemích: minulost, současnost a budoucnost.

Příspěvek na konferenci River Basin and Flood Risk Management 2015 and Hydrology days 2015, 6-8. října 2015, Bratislava, Slovensko

Příspěvek na konferenci 13th International Symposium on Aquatic Oligochaeta - ISAO, 7. 9. – 11. 9. 2015, Brno

Příspěvky na konferenci 9-th Symposium for European Freshwater Sciences 2015, 5. 7. - 10. 7. 2015, Ženeva, Švýcarsko

Příspěvky na konferenci České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti 29. 6. - 3. 7. 2015, Mikulov

Příspěvek na konferenci XIV International Conference on Ephemeroptera and Plecoptera, 31. 5. - 5. 6. 2015, Aberdeen, Skotsko

Užitný vzor č. 27576: PAŘIL, P., POLÁŠEK M. a M. STRAKA (2014): Souprava pro odběr sedimentu z vyschlého dna. Úřad průmyslového vlastnictví, Praha; Vlastník: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. v.v.i.

6th EGU Leonardo Conference HYPER DROUGHTS, 13. - 14. 11. 2014, Praha

Seminář k průběžným výsledkům projektu „BIOSUCHO“, 11.9.2014, Praha

Příspěvek na konferenci Extrémy oběhu vody v krajině, 8. - 9.4.2014, Mikulov

Příspěvek na konferenci ČVTVHS Národní dialog o vodě:

Příspěvky na konferenci Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research (CESAMIR), 10. - 13. 4. 2014, Szarvas, Maďarsko:

Přednášky v rámci mezinárodního workshopu Intermittent streams - a neglected phenomenon in Central Europe pořádaného týmem BIOSUCHA v rámci konference CESAMIR:

Prezentace dílčích výsledků projektu na konferenci Vodárenská biologie 2014, 31. 3. 2014, Praha:

Příspěvek na semináři České meteorologické společnosti:

Článek v odborném časopisu:

Prezentace projektu BIOSUCHO na Semináři Adolfa Patery 2013, 13. listopadu 2013, Praha :

Prezentace projektu BIOSUCHO na 4. konferenci České společnosti pro ekologii, 18. – 20. října 2013, Brno:

Prezentace na hydrobiologickém semináři na univerzitě Pecs, Maďarsko, 12. září 2013:

Prezentace projektu a výsledků na 32nd Congress of the International Society of Limnology, 4. - 9. 8. 2013, Budapešť, Maďarsko:

Přednáška představující BIOSUCHO a prvotní výsledky analýz na SEFSu, Münster, 1. - 5.7.2013:

Prezentace projektu na odborném semináři Sucho a jak mu čelit, Praha 15. května 2013:

Článek v únorových Limnonovinách

Prezentace projektu na zvané přednášce na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 28. 11. 2012:

Příspěvky členů týmu na 8. ročníku národní konference Říční krajina, Praha, 18.–20.10. 2012:

Příspěvky členů týmu na Workshopu Adolfa Patery 2012:

Příspěvky členů týmu na konferenci 39th IAD Conference, Szentendre (Maďarsko) 21.-24.8. 2012:

Příspěvky členů týmu na konferenci České limnologické společnosti a Slovenské limnologické společnosti, Jasná 25.-29.6. 2012:

TOPlist
Počítadlo návštěv:
© Marek Polášek 2013
Přihlášení

VYSYCHÁNÍ TOKŮ V OBDOBÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY (TA02020395)
Tento projekt vznikl za podpory Technologické agentury ČR